Riool camerainspectie

Met behulp van een camera kan men een inspectie uitvoeren. Hiermee kunnen problemen zoals defecte leidingen of boomwortels snel geconstateerd worden.

Bijkomend voordeel is dat er geen overbodige graafwerkzaamheden verricht worden.