Stankoverlast

Een niet goed functionerende riolering kan zorgen voor stankoverlast. Meestal zijn de oorzaken van stankproblemen een niet goed aangesloten riolering of een open aansluiting.

Omdat stank niet met het blote oog te zien is, is het moeilijk om de herkomst van het probleem te traceren. Een nevelmachine bied hierbij de uitkomst. Door middel van een rookmachine wordt de riolering gevuld met rook. Aangezien een riolering een gesloten systeem behoort te zijn, zou er dus geen rook buiten dit systeem mogen treden. Op deze wijze zijn dus stank problemen op te sporen door simpel weg te inspecteren waar de rook tevoorschijn komt.

Nevelinspectie kan men ook nog gebruiken bij het controleren op lekdichtheid van rookkanalen, opsporen van ontluchtingen, op de aanwezigheid van rattenholen enz. Verder kan er ook geïnspecteerd worden of gescheiden systemen correct aangesloten zijn.Direct contact opnemen!

Rioleringservice Wissink

Esweg 3
7475ME Markelo
Tel: +31 (0)6 483 491 32

www.rioleringservice.nl 
info@rioleringservice.nl